Ogłaszamy konkurs na najlepszą pracę doktorską z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu!

  • Konkurs obejmuje prace z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu obronione w latach 2020/2021.
  • Termin zgłaszania prac – do 30 września 2021 roku.
  • Zgłoszenie prac przez doktoranta lub promotora odbywa się poprzez panel https://konkurs-ptoitr.syskonf.pl/konkurs-PTOiTr wraz z załączeniem „Listu wiodącego”.
  • Przewodniczącym komisji jest Prof. dr hab. med. Marek Napiontek (Komisja Nauki i Edukacji PTOiTr).
  • O wynikach autorzy zostaną poinformowani drogą mailową.
  • Wręczenie nagród odbędzie się podczas XXXIX Dni Ortopedycznych PTOiTr w Toruniu.

Zachęcamy do zgłaszania prac!


Zarząd PTOiTr