Redakcja Chirurgii Narządów Ruchu i Ortopedii Polskiej oraz Wydawnictwo Exemplum informują, że nasz periodyk został zakwalifikowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki do wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

Z treścią komunikatu Ministerstwa z 1 grudnia 2021 roku zapoznają się Państwo, klikając w poniższy odnośnik. 

[KOMUNIKAT MINISTERSTWA] 

Wspólny wysiłek ostatnich lat został dostrzeżony przez gremia opiniujące. Mamy nadzieję, że ilość przyznanych punktów stanowi zaledwie początek, a kolejna ewaluacja przyniesie ich jeszcze więcej. Zależy to jednak przede wszystkim od poziomu naukowego publikowanych prac oraz od częstego cytowania naszego periodyku.


Zachęcamy do nadsyłania artykułów!


Łączymy serdeczne pozdrowienia,

Redakcja Chirurgii Narządów Ruchu i Ortopedii Polskiej

Wydawnictwo Exemplum