Zachęcamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z prac Zarządu Głównego (2020–2022), który podjął szereg inicjatyw, które pozwoliły na dalszy rozwój Towarzystwa. 

Podsumowanie zostało przygotowane przez Prezesa (prof. Tomasza Mazurka) oraz Sekretarza (prof. Rafała Pankowskiego) PTOiTr. 


Sprawozdanie str. 1.

Sprawozdanie str. 2.