XXXIX Dni Ortopedyczne PTOiTr zostały zorganizowane przez zespoły 3 oddziałów ortopedyczno-urazowych: z Torunia pod przewodnictwem Macieja Jackowiaka, z Rypina pod kierunkiem Michała Kułakowskiego oraz z Elbląga, którym kieruje Grzegorz Sosnowski. Opiekę nad komitetem naukowym sprawowali prof. Leszek Romanowski i prof. Tomasz Mazurek.

Podczas uroczystego otwarcia Dni Ortopedycznych wręczono nagrody i odznaczenia przyznane przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, w tym 2 Członkostwa Honorowe PTOiTr, 2 Medale Grucy, 2 Medale Degi oraz 13 Laurów PTOiTr. Ponadto wyróżniono nagrodami 4 najlepsze prace doktorskie z ostatniego roku oraz wygłoszono 2 noty pośmiertne. W trakcie ceremonii Marszałek Kujawsko-Pomorski wręczył medal Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis. Wygłoszony wykład inauguracyjny dotyczył charakteru i specyfiki języka medycznego.

Część merytoryczna składała się z referatów przygotowanych przez oddziały z regionów kujawsko-pomorskiego oraz elbląskiego, oraz sesji tematycznych opracowanych przez lekarzy z trzech oddziałów, które odpowiadały za organizację Dni Ortopedycznych. Należy wspomnieć o wykładach sporządzonych przez lekarzy rezydentów i studentów oraz pielęgniarki i fizjoterapeutów. Łącznie wygłoszono 49 referatów podczas 5 sesji naukowych, a każda była prowadzona przez wybitne naukowe autorytety naszego kraju.

Sesja I dotyczyła prezentacji osiągnięć oddziałów ortopedyczno-urazowych z regionu kujawsko-pomorskiego i elbląskiego. Następna sesja rozpoczęła się drugiego dnia obrad i dotykała tematu wytycznych leczenia wybranych schorzeń. Referaty wygłoszono w 6 blokach tematycznych, a każdy z nich zakończono komentarzem oraz udzieleniem odpowiedzi na pytania z sali przez zaproszonego eksperta. Kolejnymi wydarzeniami w tym dniu było Walne Zebranie Członków PTOiTr oraz spotkanie lekarzy rezydentów z Konsultantem Krajowym prof. J. Czubakiem oraz Prezesem PTOiTr. prof. T. Mazurkiem, podczas którego poruszono aktualne problemy związane z pracą i przebiegiem specjalizacji lekarzy rezydentów. W godzinach popołudniowych odbyły się 2 sesje naukowe. Na jednej z nich referaty wygłaszali lekarze rezydenci z naszego regionu i studenci działający w kołach naukowych. Równolegle odbywała się sesja pielęgniarska, podczas której swoje prace zaprezentowały pielęgniarki pracujące na oddziale i bloku operacyjnym oraz fizjoterapeuci.

Piątek i sobota należały do warsztatów praktycznych, które obejmowały zasady badania przedmiotowego i diagnostyki schorzeń stawu ramiennego, biodrowego i kolanowego oraz kręgosłupa. Praktyczne zajęcia dotyczyły również wskazań i zasad prowadzenia leczenia opatrunkami podciśnieniowymi. W ostatnim dniu odbyła się sesja historyczna poświęcona sylwetkom słynnych ortopedów z naszego regionu. 

Obrady zakończył oficjalnie Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego prof. Tomasz Mazurek.

W Dniach Ortopedycznych uczestniczyło prawie 700 osób. Tak liczne uczestnictwo i aktywność słuchaczy podczas obrad to powód do niemałej satysfakcji dla wszystkich, którzy wygłaszali swoje prace. Wsparcie ponad 40 sponsorów pozwoliło urzeczywistnić ambitny i bogaty plan tego ważnego dla polskiej ortopedii wydarzenia.


Wszystkim Państwu serdecznie dziękujemy!

W imieniu Komitetu Organizacyjnego

Maciej Jackowiak


Zapraszamy do zapoznania się z galerią zdjęć z wydarzenia!