Szanowni Państwo,

w najbliższym czasie chcemy przekazać do użytku oddziałom terenowym platformę online (Zoom), umożliwiającą organizowanie telekonferencji oraz zebrań szkoleniowych (webinarów). 

Podczas takiej telekonferencji istnieje możliwość przeprowadzenia jawnego lub tajnego głosowania wśród obecnych osób. 

W przypadku głosowania weryfikacja członków będzie odbywać się poprzez: 

  • przesłanie do nich unikalnego linku do zebrania, 
  • imię i nazwisko jako identyfikator uczestnika, 
  • identyfikację danej osoby poprzez obraz z kamery internetowej,
  • rejestrację zebrania. 

Prosimy o uwagi dotyczące takiego rozwiązania problemu zebrań sprawozdawczo-wyborczych oraz szkoleniowych. 


Piotr Czarnecki 

Sekretarz PTOiTr 

(sekretarz@ptoitr.pl)