Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne powołało zespół ekspertów ds. niezależnego opiniowania zdarzeń medycznych i roszczeń wymierzonych w członków naszego towarzystwa.

Działalność PTOiTr w tym zakresie ma na celu niesienie merytorycznej i obiektywnej pomocy eksperckiej ortopedom, członkom Towarzystwa, uwikłanym w roszczenia pacjentów oraz w sytuacjach, w których ekspertyzy sądowo-lekarskie mogą być niezgodne z aktualną wiedzą medyczną.

Sprawy prosimy zgłaszać poprzez Biuro Towarzystwa: biuro@ptoitr.pl

 

Prezes PTOiTr

Prof. Tomasz Mazurek