Szanowni Państwo,

Z ogromną radością chciałbym przekazać wiadomość, iż zespół naszej Kliniki podczas niedawnego kongresu EFORT (Europejska Federacja Narodowych Towarzystw Ortopedycznych i Traumatologicznych), który odbył się w Barcelonie, otrzymał Nagrodę Jacquesa Duparca za badania dotyczące wieloletniego procesu zużycia endoprotez stawu biodrowego z artykulacją ceramika – polietylen. Badania prowadzone były w działającej przy Klinice, a prowadzonej przeze mnie Pracowni Trybologii i Biomateriałów, we współpracy z Zakładem Histologii UM w Poznaniu, oraz Instytutem Obróbki Plastycznej w Poznaniu. 

Nagroda ta jest bardzo prestiżowym wyróżnieniem przyznawanym dla 10 najlepszych doniesień zjazdowych prezentowanych podczas sympozjum EFORT, wyłonionych w tym roku spośród ponad trzech tysięcy nadesłanych prac. Chciałbym zaznaczyć, iż jest to już druga tego taka nagroda którą otrzymał nasz zespół (poprzednio w 2015 roku), co stawia naszą Klinikę w ścisłej europejskiej czołówce.

Wyróżniona praca była interdyscyplinarną analizą procesu zużycia endoprotez stawu biodrowego z artykulacją ceramika – polietylen. We współpracy z ekspertami z zakresu inżynierii materiałowej oraz histologami skupiliśmy się na pacjentach, u których doszło co całkowitego przetarcia wkładu panewkowego, przy czym nie stwierdzono rozległej osteolizy, natomiast obecne były pseudoguzy związane z metalozą. Wykazaliśmy, iż w badanych implantach wytarcie polietylenu wiązało się z uwalnianiem relatywnie dużych produktów zużycia, które miały ograniczoną aktywność biologiczną i nie powodowały osteolizy. Nasze wyniki dobitnie wskazują na konieczność ciągłego monitorowania radiologicznego pacjentów nawet wiele lat po endoprotezoplastyce stawu.

Załączam skan otrzymanego przez nas dyplomu, jak również dosłane niedawno przez EFORT oficjalne zdjęcie z ceremonii wręczenia nagrody. Wyróżniona praca została zgłoszona na nadchodzący zjazd PTOiTr; nasz zespół ma nadzieję, że zostanie zakwalifikowana do wygłoszenia. Byłoby nam również niezmiernie miło, gdyby informacja o nagrodzie została zamieszczona na oficjalnej stronie PTOiTR

Łączę wyrazy szacunku,

Dr n. med. Łukasz Łapaj