Konferencja studencka 

„Co w stawie trzeszczy? O nadgarstku od podstaw”

W dniach 25–26 września 2021 r. odbyła się w Gdańsku konferencja studencka „Co w stawie trzeszczy? O nadgarstku od podstaw”. Organizatorem wydarzenia było Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego we współpracy z Ogólnopolskim Studenckim Towarzystwem Ortopedycznym. Wydarzenie jest cyklicznym, zorganizowanym po raz czwarty, spotkaniem naukowym poświęconym zagadnieniom ortopedycznym.

Około 70 uczestników konferencji brało udział w warsztatach z: mikrochirurgii, szycia ścięgien, gipsowania, wkłuć aspiracyjno-iniekcyjnych oraz zespalania sztucznych kości przy pomocy implantów. Drugiego dnia konferencji obecni mieli możliwość wysłuchania wykładów dotyczących chirurgii nadgarstka wygłoszonych przez członków Ogólnopolskiego Studenckiego Towarzystwa Ortopedycznego oraz wykładów eksperckich zaproszonych gości.

W Komitecie Naukowym wydarzenia zasiadali: prof. Tomasz Mazurek, prof. Andrzej Bohatyrewicz, prof. Łukasz Matuszewski, prof. Andrzej Nowakowski, prof. Leszek Romanowski, prof. Marek Synder. Opiekunem Naukowym konferencji był dr Filip Dąbrowski, a gośćmi honorowymi dr hab. Arkadiusz Bielecki oraz dr Maciej Piotrowski. Za przebieg konferencji odpowiadał Komitet Organizacyjny w składzie: Justyna Napora, Maciej Maiński, Krystian Gryglewski oraz Miłosz Piotrowicz. 

Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne, które objęło wydarzenie patronatem naukowym, przekazało wszystkim uczestnikom konferencji „Podręcznik dla lekarzy specjalizujących się w ortopedii i traumatologii narządu ruchu”, który miał swoją premierę 25 września 2021 r.

Konferencje studenckie cieszą się rosnącą popularnością, a ich poziom merytoryczny z roku na rok jest coraz bardziej zbliżony do konferencji lekarskich. Więcej na temat Towarzystwa Studenckiego oraz relacji z wydarzenia można przeczytać na stronie http://osto.edu.pl.

 Zachęcamy do zapoznania się z migawkami z wydarzenia!