Zarząd PTOiTr ogłosił konkurs na najlepszą rozprawę doktorską z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

  • Konkurs obejmuje prace z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu obronione w latach 2020–2022. 
  • Termin zgłaszania prac upływa 31 sierpnia 2022 roku.
  • Prace oceni komisja pod przewodnictwem prof. dr. hab. med. Marka Napiontka (Komisja Nauki i Edukacji PTOiTr) do 10 września 2022 roku. O wynikach autorzy zostaną poinformowani drogą mailową. 
  • Wręczenie nagród odbędzie się we wrześniu podczas XLIII Zjazdu PTOiTr w Warszawie. 

Zachęcamy do zgłaszania prac!

Zarząd PTOiTr