Transmisję drugiej tegorocznej debaty zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne – Niewydolność rzepkowo-udowa – diagnostyka i leczenie nieoperacyjne w zależności od wieku – mogli Państwo śledzić na żywo 27 czerwca 2022 roku. Od 5 lipca zapis spotkania jest dostępny w formule programu edukacyjnego z punktami Naczelnej Izby Lekarskiej. 

[Przejdź do nagrania debaty]

W dyskusji udział wzięli:

 • dr hab. n. med. Marta Tarczyńska
 • dr n. med. Alicja Fąfara
 • prof. dr hab. n. med. Łukasz Matuszewski

Szczegółowe punkty debaty

 • Definicja i przyczyny konfliktu rzepkowo-udowego
 • Patomechanizm powstawania i epidemiologia
 • Poziom aktywności ruchowej – przyczyna czy skutek?
 • Specyfika skarg i objawów klinicznych w zależności od wieku i stopnia zaawansowania
 • Szczegóły badania klinicznego połączenia rzepkowo-udowego
 • Skuteczność diagnostyki obrazowej i klasyfikacje
 • Klasyfikacje kliniczne jako czynniki prognostyczne
 • Możliwości i skuteczność leczenia bezoperacyjnego
 • Uciążliwość, niepowodzenia i powikłania leczenia nieoperacyjnego
 • Granice postępowania nieoperacyjnego

Kierownictwo naukowe

 • Dr hab. n. med. prof. GUMed Tomasz Mazurek
 • Dr hab. n. med. prof. UM Andrzej Borowski

Komitet naukowy

 • Prof. dr hab. n. med. Andrzej Bohatyrewicz
 • Prof. dr hab. n. med. Leszek Romanowski
 • Prof. dr hab. n. med. Rafał Pankowski
 • Prof. dr hab. n. med. Andrzej Nowakowski
 • Dr hab. med. Jacek Gągała

[Przejdź do nagrania debaty]

Do zobaczenia na net4doctor.pl!