XXX Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr 05.11.2020

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,


mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w XXX jubileuszowym Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr, które odbędzie się w dniach 5–7 listopada 2020 roku w Warszawie. Miejscem spotkania będzie Hotel Novotel Warszawa Airport.

Wiodącymi tematami jubileuszowego Sympozjum będą: leczenie rekonstrukcyjne wrodzonych i nabytych zniekształceń kończyn oraz obrażenia okolicy stawu łokciowego (z wyłączeniem złamań nadkłykciowych kości ramiennej). Program dopełnią wystąpienia z tematów wolnych.

Zaplanowaliśmy również warsztaty z zakładania stabilizatorów zewnętrznych (rama przestrzenna Taylora – TSF oraz stabilizator monolateralny MRS).


Zachęcamy Państwa do zgłaszania tematów wystąpień. Mamy nadzieję, że nasze spotkanie stanie się inspiracją do wymiany doświadczeń i doskonalenia umiejętności zawodowych.


W imieniu własnym oraz Komitetu Naukowego i Organizacyjnego serdecznie zapraszamy do aktywnego uczestnictwa.


Dr n. med. Szymon Pietrzak

Prof. dr hab. n. med. Jarosław Czubak


Szczegółowe informacje na stronie [STRONA WYDARZENIA]