Leczenie podstawowe i chirurgiczne choroby zwyrodnieniowej stawów 11.10.2019

Szanowni Państwo!

Mam zaszczyt zaprosić Państwa do Bydgoszczy na międzynarodową Konferencję Naukową „Leczenie podstawowe i chirurgiczne choroby zwyrodnieniowej stawów / Basic and Surgical Treatment in Osteoarthritis”.

Konferencja jest organizowana pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego przez Klinikę Ortopedii i Traumatologii Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Do udziału w Konferencji zapraszam wszystkich zainteresowanych współczesnymi metodami postępowania u chorych ze zwyrodnieniem stawów. Omówimy kwalifikację do leczenia, metody postępowania nieoperacyjnego, będziemy także dyskutować obszernie o wskazaniach i sposobach leczenia chirurgicznego.

Zaprosiliśmy wybitnych wykładowców z zagranicy. Ze względu na ich udział sesje będą prowadzone zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Jesteśmy przekonani, że tematyka naszego spotkania i sposób przedstawienia tematów będzie stanowić powód do ożywionej dyskusji, tak w trakcie obrad, jak i podczas imprez towarzyszących.

Oczekujemy Państwa jesienią 2019 w Bydgoszczy!

dr hab. n. med. Przemysław Paradowski
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 

 

Zapraszamy na stronę:

www.orto-bydgoszcz2019.pl