8 Konferencja Ortopedyczna Polsko-Ukraińsko-Białoruska 14.06.2019

Szanowni Państwo, Drodzy Koledzy!

Mam przyjemność poinformować, że w dniach 14–15.06.2019 roku organizujemy w Krakowie kolejną Konferencję Ortopedyczną Polsko-Ukraińsko-Białoruską.

Dotychczasowe spotkania Polsko-Ukraińskie cieszyły się dużym zainteresowaniem i mają bardzo duże znaczenie w wymianie doświadczeń i nawiązywaniu kontaktów w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Obecnie do naszego grona dołączą również ortopedzi z Białorusi.

Proponujemy następujące tematy główne konferencji:
1. Endoprotezoplastyka stawów – powikłania.
2. Złamania śródstawowe okolicy stawu kolanowego oraz skokowo-goleniowego.
3. Ortopedyczno-farmakologiczne leczenie osteogenesis imperfecta u dzieci.
4. Rekonstrukcje biologiczne poresekcyjnych ubytków kostnych u dzieci.
5. Tematy wolne.

Zapraszam do nadsyłania tematów referatów i prezentacji na adres e-mail: ortopedia@orttra.pl.
Prezentacje mogą być wygłaszane w języku ukraińskim, białoruskim, polskim lub angielskim, natomiast wersja multimedialna (slajdy) obowiązują w języku angielskim. 
Czas prezentacji – 10 minut.

Serdecznie zapraszamy do licznego udziału.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Dr hab. n. med. Julian Dutka, prof. nadzw.


Zapraszamy na stronę www.ortopediakrakow.pl