XI Międzynarodowy Poznański Kurs Chirurgii Kończyny Górnej: Bark i Łokieć, II Zjazd Polskiego Towarzystwa Barku i Łokcia 15.03.2018

TERMIN
15–17 marca 2018 r.

MIEJSCE
Centrum Kongresowo-Dydaktyczne
Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu,
ul. Przybyszewskiego 37

PARTNERSTWO MERYTORYCZNE I NADZÓR NAUKOWY
Katedra i Klinika Traumatologii,
Ortopedii i Chirurgii Ręki
Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

ORGANIZATOR WYKONAWCZY
Wydawnictwo Termedia

TEMATYKA KONFERENCJI
USZKODZENIA URAZOWE I ZWYRODNIENIOWE BARKU I ŁOKCIA,
DIAGNOSTYKA, LECZENIE OPERACYNE, REHABILITACJA

FORMY PREZENTACJI
WYKŁADY PRZEGLĄDOWE, KONTROWERSJE, EBM,
OPERACJE „RE-LIFE”, VIDEO I VR CORNER,
WARSZTATY, KURS KADAWEROWY

Wykłady odbywać się będą w języku angielskim.

Więcej informacji na