9th Symposium - Knee Arthroplasty 05.10.2017

Drogie Koleżanki i Koledzy,

W dniach 5-7 października br. w Krakowie odbędzie się kolejne 9 th Symposium – Knee Arthroplasty. Spotkanie to zgromadzi najwybitniejszych wykładowców zajmujących się problematyką endoprotezoplastyki stawu kolanowego Europy i świata, którzy zapewnią niezwykle merytoryczny 
i praktyczny poziom spotkania.

Głównym celem sympozjum jest podsumowanie aktualnej wiedzy z zakresu leczenia zaawasowanych zmian zwyrodnieniowych stawu kolanowego z wykożystaniem endoprotez stawu kolanowego. 

Liczymy, że nasze spotkanie będzie nie tylko okazją do poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności w zakresie endoprotezoplastyki stawu kolanowego, ale także przyczyni się do zawiązania wielu ciekawych znajomości z kolegami z całej Europy. Będziemy zaszczyceni, jeżeli zdecydują się Państwo do odwiedzenia w tych dniach Krakowa i wezmą Państwo udział w tym wydażeniu.

W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego 9th „Knee Arthroplasty” Symposium zapraszamy serdecznie do Krakowa.

Z pozdrowieniami
Julian Dutka i Paweł Skowronek