9th Symposium - Knee Arthroplasty 05.10.2017

Fundacja Leczenia Schorzeń i Urazów Narządów Ruchu oraz Oddział Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej Szpitala im. S.Żeromskiego w Krakowie co 2 lata, od października 2001 organizują Międzynarodowe Sympozjum pt.: „Aloplastyka stawu kolanowego”.  

Patronami wydarzenia jest Polskie Towarysztwo Ortopedyczne i Traumatologiczne, Europejskie Towarzystwo Traumatologii Sportowej, Chirurgii Stawu Kolanowego i Artroskopii oraz Europejska Federacja Narodowych Stowarzyszeń Ortopedii i Traumatologii.

Sympozjum koncentruje się na wymianie doświadczeń i dyskusji na temat stale rozwijającej się dziedziny aloplastyki stawu kolanowego. Tematyka wykładów obejmuje doskonalenie technik operacyjnych, rehabilitacji, przedstawienie alternatywnych metod aloplastyki oraz leczenia powikłań - w tym infekcyjnych.  

Poprzednie edycje cieszyły się niezwykle dużym zainteresowaniem, gromadząc uczestników z Polski i z zagranicy.

Wykłady i dyskusje prowadzone są w języku angielskim przez znanych i cenionych w środowisku ortopedycznym chirurgów stawu kolanowego. 

Serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w IX Międzynarodowym Sympozjum „Aloplastyka stawu kolanowego”, które odbędzie się w Krakowie w dniach 5-7 października 2017 r.