Koleżanki i Koledzy,

dążąc do unowocześnienia działalności Towarzystwa, podczas Dni Ortopedycznych w Łochowie zapadły decyzje o wykorzystaniu w pracy Zarządu i oddziałów platformy komunikacyjnej PTOiTr. Jest to kontynuacja i wprowadzenie w życie podjętych wcześniej decyzji dotyczących komunikacji i rejestracji członków oraz pobierania składek.

Prace nad stworzeniem tego systemu trwały około roku i są obecnie na ukończeniu. Dzięki niemu będzie nam się nowocześniej i skuteczniej komunikować.

Po zakończeniu prac korespondencję i przyjmowanie nowych członków będziemy prowadzić tylko przez platformę. Równocześnie z przyczyn prawnych wszelkie niezależne konta bankowe oddziałów powinny zostać zamknięte. Wpłacanie środków na takie konta jest niezgodne z prawem oraz nie jest objęte obsługą księgową Towarzystwa. W tym zakresie na pytania proszę kierować do Skarbnika, Macieja Bręborowicza.

W chwili obecnej składkę członkowską należy płacić wyłącznie poprzez portal ptoitr.pl, na którym każdy powinien uprzednio się zarejestrować. 50% składek jest przekazywanych na subkonto oddziału a 50% na konto główne PTOiTr. Załączam krótką instrukcję opłacania składki [KLIKNIJ I PRZEJDŹ DO INSTRUKCJI OPŁACANIA SKŁADKI]. 

Już niedługo przekażemy zarządom oddziałów terenowych dostępy i instrukcje obsługi do oficjalnych adresów email, strony internetowej oraz panelu skarbnika.

O postępach prac będę informował na bieżąco.

 

Pozdrawiam, 

dr n. med. Piotr Czarnecki

Sekretarz PTOiTr