II Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortopedii Dziecięcej 23.05.2024

Szanowni Państwo,

Zbliża się termin II Zjazdu Polskiego Towarzystwa Ortopedii Dziecięcej, który odbędzie się w dniach 23-25 maja 2024 r. w Poznaniu. Tematy wiodące to: nowoczesne techniki i technologie w ortopedii dziecięcej, powikłania i niepowodzenia leczenia złamań u dzieci oraz tematy wolne.

Zachęcamy do przygotowywania streszczeń na zjazd i czynnego uczestnictwa. Termin zgłaszania streszczeń upływa 31 stycznia 2024 r.

Abstrakty będzie można składać za pośrednictwem strony.

   

Z poważaniem

organizator lokalny z ramienia Polskiego Towarzystwa Ortopedii Dziecięcej

dr hab. n. med. Piotr Janusz