I Konferencja Diagnostyki Ultrasonograficznej w Fizjoterapii 13.04.2024

Szanowni Państwo!

W imieniu Zarządu Głównego i Sekcji Fizjoterapii Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego chcemy Państwa zaprosić do udziału w I Konferencji Diagnostyki Ultrasonograficznej w Fizjoterapii, która odbędzie się 13 kwietnia 2024 r. w Warszawie. 

Diagnostyka ultrasonograficzna, stetoskop XXI wieku, niezaprzeczalnie jest bezinwazyjnym, precyzyjnym i bezpiecznym narzędziem diagnostycznym. Możliwości ultrasonografii wykorzystywane są coraz powszechniej jako wsparcie terapii fizjoterapeutycznej z możliwością monitorowania jej skuteczności i postępów.

Z inicjatywy fizjoterapeutów, członków Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, w ubiegłym roku odbyło się spotkanie założycielskie i utworzono Sekcję Fizjoterapeutów Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego. Na I Konferencji zostaną omówione aktualne możliwości i zastosowania ultrasonografii w pracy fizjoterapeuty oraz wynikające z tego trudności.

Wyrażamy nadzieję, że Konferencja spotka się z Państwa pozytywnym przyjęciem i pozwoli na kontynuację tego typu spotkań, a także że stanie się wydarzeniem na stałe wpisanym w Państwa kalendarze.

Rejestracja na stronie 

Z poważaniem


Dr n. med. Małgorzata Serafin-Król

Przewodnicząca Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego


Mgr Adam Michoński

Przewodniczący Sekcji Fizjoterapeutów Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego