Powikłania w ortopedii: Profilaktyka przeciwzakrzepowa, powikłania endoprotezoplastyki pierwotnej i rewizyjnej 22.03.2024

Powikłania w ortopedii

Profilaktyka przeciwzakrzepowa, powikłania endoprotezoplastyki pierwotnej i rewizyjnej

22-23 marca 2024 r.

Warszawa


Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam na spotkanie naukowe, które odbędzie się w dniach 22-23 marca 2024 r. w przyjaznym hotelu Mercure przy ul. Złotej 48/54 w Warszawie.

Jest to już kolejne spotkanie organizowane przez Klinikę Ortopedii CMKP w Otwocku pod patronatem dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego poświęcone zagadnieniom powikłań endoprotezoplastyki pierwotnej i rewizyjnej, osteosyntezy oraz problemów ortopedii onkologicznej. Poruszymy również zagadnienia profilaktyki przeciwzakrzepowej ze szczególnym naciskiem na uaktualnione zalecenia.

Planowane są trzy bloki tematyczne: w piątek przed południem zagadnienia powikłań endoprotezoplastyki i zaburzeń zrostu kostnego, po południu ortopedia onkologiczna, w sobotę (wspólna sesja z zebraniem Oddziału Warszawskiego PTOiTr) zagadnienia profilaktyki przeciwzakrzepowej. Przewidujemy wiele czasu na dyskusję.

Serdecznie zapraszam do zgłaszania prac i czynnego udziału w sympozjum.


Z poważaniem

Dr hab. n. med. Jerzy Białecki, prof. CMKP


Więcej informacji i rejestracja na stronie: www.powiklaniawortopedii.pl