XL Dni Ortopedyczne Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego 22.09.2023

XL Dni Ortopedyczne

Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego

Poznań, 22.09.202323.09.2023

Strona wydarzenia


Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy,

XL Dni Ortopedyczne będą wyjątkowe. To właśnie w roku 2023 upłynie 100 lat od chwili utworzenia w Polsce, w ramach Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego, pierwszej kliniki ortopedycznej. Stało się to możliwe dzięki staraniom Profesora Ireneusza Wierzejewskiego, które zostały zakończone podpisaniem umowy pomiędzy Uniwersytetem Poznańskim a Zarządem Zakładu Gąsiorowskiego. Od 1923 roku Klinika rozpoczęła działalność na zasadzie unii personalnej: Ireneusz Wierzejewski został dyrektorem zakładu i kierownikiem kliniki. To ważne dla polskiej ortopedii wydarzenie zapoczątkowało wspaniały rozwój naszej specjalności, wyrażający się między innymi wprowadzaniem nowatorskich metod terapeutycznych, rozwojem naukowym, ale przede wszystkim skuteczną pomocą, niesioną przez kolejne dziesięciolecia, chorym ze schorzeniami narządu ruchu.

Zapraszamy Państwa na to spotkanie ortopedyczne do Poznania, miasta nowoczesnego, europejskiego, z bogatą ofertą edukacyjną i kulturalną. Przedsiębiorczość i rzetelność wielkopolan znajduje uznanie nie tylko w kraju, ale również poza jego granicami. Liczymy, że przygotowany przez nas urozmaicony program naukowy, będący mieszanką historii i nowoczesności, zachęci wielu ortopedów do przyjęcia naszego zaproszenia. Jako organizatorzy obiecujemy, że nie zawiedziemy oczekiwań naszych Gości.


 Do zobaczenia w Poznaniu,

   prof. dr hab. med. Jacek Kruczyński

dr hab. med. Tomasz Trzeciak