Powikłania w ortopedii. Profilaktyka zakrzepowo-zatorowa, okołoprotezowe zapalenie stawów, problemy ortopedii onkologicznej 15.04.2023

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy,

kolejne dwudniowe sympozjum organizowane przez Klinikę Ortopedii CMKP pod patronatem Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego poświęcone będzie trzem bardzo ważnym zagadnieniom w ortopedii.

Chcielibyśmy omówić zagadnienia profilaktyki przeciwzakrzepowej, powikłania zapalne endoprotezoplastyki, szczególnie w kontekście infekcji wczesnych, a także niektóre zagadnienia ortopedii onkologicznej.

Obecne zalecenia profilaktyki przeciwzakrzepowej w Polsce wymagają uaktualnienia. Stosowane w innych specjalnościach medycyny leki przeciwzakrzepowe często utrudniają leczenie ortopedyczne, natomiast nasze obowiązujące zalecenia wydają się również niedopasowane do rzeczywistości.

Zabiegi endoprotezoplastyki stawów stanowią obecnie – oprócz urazów – podstawowy kierunek naszych działań. Niestety powikłania zapalne w wielu przypadkach niweczą pozytywny wynik leczenia operacyjnego, powodując długotrwały, opóźniony powrót chorych do zdrowia. Szczególnie powikłania wczesne są w naszym kraju leczone niewystarczająco. Równie ważnym powikłaniem endoprotezoplastyki, szczególnie rewizyjnej, są zwichnięcia endoprotez. W tym temacie chcielibyśmy przedstawić obserwacje oparte na wynikach chorych leczonych w naszej Klinice.

Trzecim istotnym zagadnieniem, które pragniemy omówić podczas Sympozjum, jest ortopedia onkologiczna. Powstały w naszej Klinice pododdział ortopedii onkologicznej wykazał jak liczną grupę chorych stanowią chorzy onkologiczni z przerzutami do układu kostno-stawowego i jak często nasza pomoc jest nieadekwatna do aktualnych wskazań do leczenia.

Serdecznie zapraszam do udziału w Sympozjum. Liczę na aktywny udział koleżanek i kolegów w dyskusjach.


Szczegółowe informacje i rejestracja na stronie: www.powiklaniawortopedii.pl.


Z wyrazami szacunku,

Dr hab. n. med. Jerzy Białecki, prof. CMKP