Postępowanie w chirurgicznym leczeniu ran tkanek miękkich goleni i stopy 21.01.2023

Postępowanie w chirurgicznym leczeniu ran tkanek miękkich goleni i stopy

Zaawansowany kurs kadawerowy


Termin: 21 stycznia 2023 r. (sobota)

Prowadzący: dr n. med. Piotr Pietruski

Celem kursu jest przekazanie praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu zaopatrywania urazów przedramienia i ręki ze szczególnym naciskiem na tkanki miękkie. Uczestnik zapoznany zostanie z technikami pierwotnej i wtórnej rekonstrukcji ścięgien oraz nerwów, a także z metodami zamykania rozległych ubytków tkankowych. Zastosowanie wiedzy nabytej w ramach kursu wykracza poza ramy zabiegów ostrodyżurowych i może być z powodzeniem wykorzystana przy planowych zabiegach z zakresu chirurgii ręki jak np. leczenie zespołu kanału nadgarstka czy choroby Dupuytrena.

Ćwiczenia praktyczne prowadzone są w doskonale wyposażonym laboratorium chirurgicznym, w tym przy wykorzystaniu lup operacyjnych oraz narzędzi mikrochirurgicznych. Zajęcia odbywają się w dwóch trybach pod okiem doświadczonych instruktorów. W ramach trybu indywidualnego każdy z kursantów ćwiczy techniki operacyjne na nieutrwalonych, izolowanych preparatach ścięgien oraz nerwów obwodowych. Tryb zespołowy zakłada pracę dwóch uczestników przy jednym nieutrwalonym preparacie przedramienia i ręki, który wiernie odwzorowuje rzeczywiste warunki śródoperacyjne.

Ćwiczenia na preparacie w 2-osobowych zespołach obejmą:

– przeszczep skóry pełnej grubości;

– plastyki miejscowe VY;

– płat promieniowy;

– FDMA (płat Fouchera);

– płat Quaba;

– płat z kłębu kciuka;

– płat Moberga;

– płat krzyżowy palca;

– płat Littlera.


Program i zapisy

Przejdź