Rekonstrukcje ubytków tkankowych kończyny dolnej – podstawy ortoplastyki 06.04.2020

Data: 06.04.2020 r. 

Prowadzący: dr n. med. Michał Kułakowski, dr n. med. Bartosz Mańkowski, dr n. med. Karol Elster