Biblioteka Ortopedyczna i Traumatologiczna

Biblioteka Ortopedyczna i Traumatologiczna jest naukowo-specjalistyczną serią wydawniczą powołaną w 2010 roku przez Redakcję oficjalnego czasopisma Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego Chirurgię Narządów Ruchu i Ortopedię Polską / Polish Orthopaedics and Traumatology oraz Wydawnictwo Exemplum – wydawcę czasopisma. Od 2015 roku Biblioteka jest integralną częścią Inicjatywy Edukacyjnej Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego.

Zapoznając się z bogatym materiałem publikowanych dotychczas prac oraz poprzez wnikliwą obserwację rynku wydawniczego, doszliśmy do wniosku, że wielce przydatne będzie utworzenie osobnej biblioteki książek naukowych z zakresu ortopedii, traumatologii i rehabilitacji.

Publikowane monografie podzielone zostały na działy tematyczne:

 • Kończyna górna i obręcz barkowa
 • Kręgosłup i klatka piersiowa
 • Kończyna dolna i obręcz biodrowa
 • Onkologia ortopedyczna
 • Choroby układowe i metaboliczne narządu ruchu
 • Choroby narządu ruchu na tle zapalnym
 • Traumatologia narządu ruchu
 • Obrażenia narządu ruchu w sporcie
 • Zaopatrzenie ortopedyczne i protezowanie
 • Ortopedia dziecięca
 • Choroby narządu ruchu w praktyce lekarza rodzinnego
 • Prace historyczne (dzieje ortopedii, traumatologii i rehabilitacji)
 • Diagnostyka obrazowa, statystyka
 • Farmakologia
 • Instrumentarium, materiały biochirurgiczne, iniekcje
 • Rehabilitacja przed- i pooperacyjna
 • Dysertacje naukowe

Dzięki temu czytelnik będzie mógł skompletować przydatną wiedzę z danego zagadnienia – często rozproszoną w wielu czasopismach – w zwartej serii książkowej.

Dla członków Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, którzy regularnie opłacają składki członkowskie, monografie z serii Biblioteka Ortopedyczna i Traumatologiczna będą dostępne bezpłatnie w wersji elektronicznej, po uprzedniej weryfikacji danych.

Dotychczas ukazały się:

  • Andrzej Nowakowski
  • Obowiązujące zasady postępowania w skoliozach idiopatycznych. Diagnostyka i leczenie
  • Andrzej Nowakowski, Lesław Łabaziewicz, Łukasz Kubaszewski
  • Podręcznik pisania medycznych prac naukowych
  • Jerzy Król, Andrzej Nowakowski
  • Zaopatrzenie ortopedyczne
  • Andrzej Żyluk
  • Kompendium leczenia złamań kości ręki
  • 60-lecie działalności Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, pod redakcją Tomasza Mazurka
  • Wojciech Marczyński
  • Biologia i biomechanika leczenia wybranych złamań śródstawowych
  • Almanach ortopedów polskich, pod redakcją Andrzeja Nowakowskiego