Urodził się 2 sierpnia 1942 roku w Czechowicach–Dziedzicach. Studia na Akademii Medycznej w Poznaniu ukończył w 1966 r. W 1969 r. zaczął pracować w Klinice Ortopedycznej gdzie uzyskał tytuł doktora (1976), doktora habilitowanego (1997) i profesora nauk medycznych (2007). W 2001 roku został powołany na stanowisko kierownika Katedry i Kliniki Ortopedii Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, którą kierował do czasu przejścia na emeryturę w 2012 r. Jest specjalistą z ortopedii i chirurgii urazowej od 1976 r. Główne dziedziny zainteresowań to leczenie operacyjne deformacji kręgosłupa w skoliozach i kręgozmykach oraz zagadnienie dysplazji stawu biodrowego u dzieci i choroba zwyrodnieniowa stawów u dorosłych. Osiągnięcia indywidualne i zespołowe w tych dziedzinach przyczyniły się do postępu ortopedii w Polsce. Trzykrotnie uzyskał Indywidualną Nagrodę Naukową JM Rektora UM w Poznaniu oraz Nagrodę Zespołową Ministra Zdrowia. Jest członkiem wielu towarzystw naukowych oraz członkiem Rady Naukowej czasopisma ortopedycznego „Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja”. W latach 2006-2010 pełnił funkcję Przewodniczącego Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. Odznaczony: Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.