Urodził się 3 października 1943 roku w Stanisławowie. Studia na Akademii Medycznej we Wrocławiu ukończył w 1968 r. Do 1975 r pracował na Oddziale Ortopedycznym Szpitala Wojewódzkiego we Wrocławiu, gdzie w 1973 r uzyskał I stopień specjalizacji w ortopedii i traumatologii. W 1975 r. rozpoczął pracę na Oddziale Ortopedii w Specjalistycznym Ośrodku Rehabilitacyjno-Ortopedycznym na Poświętnem. Tu też uzyskał w 1976 r II stopień specjalizacji w ortopedii i traumatologii doktoryzując się w 1979 r. Specjalizację II stopnia w rehabilitacji medycznej uzyskał w 1982 r., a tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych w 2002 r. Początkowo jako zastępca ordynatora, a od 1980 r. ordynator do 2012 roku kieruje oddziałem ortopedycznym w tym samym ośrodku. Zajmuje się głównie alloplastykami pierwotnymi i rewizyjnymi stawów biodrowych i kolanowych oraz reumaortopedią. W latach 2002-2008 wykładał ortopedię, traumatologię, rehabilitację medyczną i biomechanikę kliniczną na wydziale Fizjoterapii Politechniki Opolskiej. W latach 2004-2012 kierował Katedrą Fizjoterapii Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego łącząc operacyjną praktykę ortopedyczną z dydaktyką. Jest członkiem kilku towarzystw naukowych.