Urodził się 28 listopada 1951 roku w Gdyni. W 1975 ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Gdańsku i podjął pracę w Katowicach, najpierw w Szpitalu Miejskim, a od 1977 r. w Centralnym Szpitalu Górniczym w Katowicach-Ochojcu przekształconym w Górnośląskie Centrum Medycznym, a następnie Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 7 ŚlAM-SUM w Katowicach, gdzie w 2000 r. powstała Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Wydziału Lekarskiego. Szkolił się m.in. we Włoszech, Niemczech i Francji. W 1978 r. zdobył pierwszy, a w 1982 r. drugi stopień specjalizacji. W 1995 r. obronił rozprawę doktorską. Funkcję zastępcy ordynatora pełnił w latach 1985-2010 z przerwą na 4-letni kontrakt w Szpitalu Okręgowym w Zawii w Libii. Współorganizator krajowych i międzynarodowych sympozjów. Czynny uczestnik kongresów EFORT (I nagroda w 2003) i SICOT, Zjazdów PTOiTr, konferencji Sekcji Osteosyntezy, Onkologii, Chorób Metabolicznych PTOiTr, Ortopedów Wojska Polskiego, Sympozjów Polsko-Niemieckich oraz interdyscyplinarnych. W latach 2002-2006, wiceprezes Śląskiego Oddziału PTOiTr, 2009-2010 członek komisji rewizyjnej PTOiTr, 2011-2012 członek sądu koleżeńskiego PTOiTr, 2013-2014 członek komisji rewizyjnej PTOiTr. Odznaczenia: Złoty Medal za Długoletnią Służbę (2013), Zasłużony dla Polskiej Ortopedii i Traumatologii (2014).