Urodził się 17 września 1955 r. w Warszawie. Studia ukończył na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej we Wrocławiu w 1982 r. W 1985 r. specjalizacja I stopnia, a 1989 r. – specjalizacja II stopnia z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu. W 1992 r. uzyskał tytuł doktora medycyny. W 2004 r. stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych. Kierownik Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu od 01.10.2007 r. Współautor dwóch patentów wynalazczych: panewki endoprotezy stawu biodrowego i części udowej endoprotezy stawu biodrowego. Członek Sekcji Biomechaniki Komitetu Mechaniki Polskiej Akademii Nauk. Członek Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Polskiego Towarzystwa Biomechaniki, Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej. W latach 2002-2006 przewodniczący Zarządu Oddziału Dolnośląskiego PTOiTr. Od 2010 r. Wiceprezes Oddziału Dolnośląsiego PTOiTr, od 2012 r. Członek Zarządu Głównego PTOiTr, 2004-2008 członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Biomechaniki. W 1993 i 2002 r. nagrody JM Rektora Akademii Medycznej, 1994 r. za pracę doktorską I Nagroda Polskiego Towarzystwa Biomechaniki. W 1995 r. Nagroda Zespołowa Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej. W 2005 r. Złoty Krzyż Zasługi. W 2011 r. wraz z zespołem uzyskał I Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia naukowo-techniczne w ramach planu badawczego pt. „Nieinwazyjny system planowania i wspomagania zabiegów operacyjnych, w szczególności ortopedycznych i laryngologicznych”.