Urodził się 10 czerwca 1942 roku we Włocławku. Po ukończeniu Liceum Ziemi Kujawskiej, studia w Akademii Medycznej w Białymstoku. Od października 1968 r. dwuletni staż podyplomowy i praca w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym we Włocławku. W latach 1970-1972 powołanie do okresowej służby wojskowej w batalionie medycznym Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Króla Kazimierza Jagiellończyka. Mianowany do stopnia kapitana. W latach 1973-1982 praca w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym we Włocławku. W 1974 r. uzyskanie I stopień specjalizacji, w 1979 r. II stopień specjalizacji z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Od października 1982 praca w Warszawskiej Klinice Ortopedycznej pod kierownictwem profesora Witolda Szulca. W 1991 r. uzyskany stopień doktora nauk medycznych. W 1992 r. uzyskana zespołowa nagroda Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej za cykl prac w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu. W trakcie pracy w Klinice Ortopedycznej szkolenia naukowe w Szwajcarii, Niemczech, Francji i badawcze w Hiszpanii. Członek Rady Wydziału Akademii Medycznej w Warszawie (1994-1996). W latach 1998-2000 działalność w Zarządzie Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. Adiunkt, autor i współautor prac naukowych i dydaktycznych, szkoleniowych dla grup studenckich I Wydziału Lekarskiego. Konsultant ds. rehabilitacji pacjentów operowanych w Klinice, leczonych szpitalnie-sanatoryjnie w Ciechocinku. W latach 1997-2012 kierownik Oddziału Urazowego w Warszawskiej Klinice Ortopedycznej. Odznaczony srebrnym Krzyżem Zasługi oraz odznaczeniem – Zasłużony dla Polskiej Ortopedii i Traumatologii.