Urodził się w 1926 roku w Orchowie koło Strzelna. W czasie okupacji pracował jako robotnik leśny. Studia lekarskie w latach 1946-1951 w Poznaniu. Dyplom lekarza 1952 r., doktorat w 1962 r., a habilitacja 1971 r. W Klinice Ortopedycznej pracował w latach 1952-1997. Przez wiele lat był konsultantem w ortopedii dla województwa zielonogórskiego. Wielki znawca problemu leczenia zachowawczego i operacyjnego wrodzonego zwichnięcia biodra, związał się z tym zagadnieniem od początków swej pracy w Klinice. Opublikował na ten temat liczne doniesienia. Wnikliwy klinicysta i precyzyjny operator. Zmarł w 2007 roku.