Urodził się 6 marca 1948 roku w Poznaniu. W latach 1966-1972 studiował na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Poznaniu. Po odbyciu rocznego stażu lekarskiego podjął pracę w Oddziale Urazowo-Ortopedycznym Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego w Poznaniu, gdzie uzyskał specjalizację I stopnia w dziedzinie chirurgii urazowo-ortopedycznej w 1976 r. W 1976 r. rozpoczął pracę w Klinice Ortopedii Akademii Medycznej w Poznaniu, początkowo jako wolontariusz, a następnie starszy asystent i doktorant. Specjalizację II stopnia w ortopedii i chirurgii urazowej uzyskał w 1979 r. pod kierownictwem prof. Karola Bernardczyka. Stopień doktora nauk medycznych uzyskał w 1981 roku – promotor prof. Alfons Senger. Od 1984 do 1987 r. kontrakt na szefa Oddziału Ortopedii w Algerii – Villaya Oum el Bouaghi. Następnie podjął pracę w Klinice i Oddziale Chirurgii Urazowej w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim w Poznaniu, początkowo jako starszy asystent, a następnie zastępca ordynatora. W 2010 r. wygrał konkurs na stanowisko ordynatora Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu. Jako jeden z pierwszych w Polsce, wszczepił endoprotezę rewizyjną zawiasowo-rotacyjno-teleskopową typu Enduro. Wykonuje endoprotezoplastyki stawu kolanowego z użyciem nawigacji komputerowej. Uczestnik wielu zjazdów, konferencji i kursów.