Urodził się 10 sierpnia 1951 roku w Przasnyszu, specjalista ortopedii i chirurgii urazowej, profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku w 1977 r. Specjalizacja I stopnia w 1980 r., II stopnia w 1984 r. Doktorat w 1986 r., a habilitacja w 1999 r. Od początku swojej działalności w Klinice Ortopedii pasjonat chirurgii ręki wspólnie z dr. Alfredem Ożgą, a następnie samodzielnie, co zostało zwieńczone utworzeniem Oddziału Chirurgii Ręki w 2004 roku, a później Kliniki Chirurgii Ręki w 2007 roku. W 2009 roku Profesor Baczkowski odszedł na stanowisko Kierownika Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu w Olsztynie. Profesor Baczkowski przez lata spędzone w Klinice Ortopedii wykreował Szkołę Chirurgii Ręki poprzez znakomite umiejętności operacyjne i wizję tworzenia nowoczesnej chirurgii ręki – w czym był następcą profesora Hlavatego i dr. Ożgi. Jego główne zainteresowania to początkowo chirurgia nerwów obwodowych, a następnie patologia nadgarstka, czego owocem jest wprowadzenie do codziennej praktyki operacji rekonstrukcyjnych dotyczących niestabilności nadgarstka, stawów rzekomych kości łódeczkowatej oraz patologii dalszego końca kości promieniowej. Był organizatorem Sympozjum Sekcji Chirurgii Ręki PTOiTr. w Juracie w 1997 roku. Od 2014 r. jest kierownikiem II Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Jest uznawany – wspólnie z dr. Alfredem Ożgą i profesorem Antonim Hlavatym – za prekursora nowoczesnej chirurgii ręki na Pomorzu.