Większość przypadków pierwotnych nowotworów złośliwych kości stanowi szpiczak mnogi, następnie mięsak kościopochodny (20 %) i chrzęstniakomięsak (10%). Obserwacji i analizie poddano 93 pacjentów leczonych w Zespole Guzów i Nowotworów Kości w latach 2002–2015. U wszystkich tych pacjentów wykonano zabieg operacyjny z przesłaniem materiału do badania histopatologicznego, które potwierdziło rozpoznanie chrzęstniakomięsaka. Najczęstszymi objawami chrzęstniakomięsaka są ból oraz pojawienie się guza.