Podawanie komórek macierzystych nie wystarcza. Pobierając komórki należy zbadać pacjenta z zakresu ruchomości i przeprowadzić redresję stawów.