Najbezpieczniej jest stosować komórki z krwi obwodowej, ponieważ zachowuje się pełną możliwość wpływania na ilość komórek.