Zapraszamy do zapoznania się z przypadkiem pacjenta z wielowięzadłowym zwichnięciem stawu kolanowego. Technikę operacyjną przeprowadził Dr hab. n. med. Andrzej Borowski.