CASE STUDY

Drugi przypadek to 21-letni mężczyzna, uprawiający wyczynowo piłkę ręczną na poziomie kadry narodowej, reprezentant Polski, który zgłosił się do nas z dolegliwościami bólowymi w obrębie lewej stopy trwającymi 4 miesiące. W czasie trwania tych dolegliwości bólowych uprawiał sport, uczestniczył w zawodach i ligowych, i reprezentacyjnych, jednak ból sprawiał mu tak duży dyskomfort, że nie potrafił wyzwolić z siebie wszystkich możliwości, którymi został obdarzony. Limitowanie tego talentu sportowego zaczęło wpływać też na jego psychikę.

Dokonaliśmy pełnej diagnostyki po badaniu ortopedycznym, które wskazało na obrzęk miejscowy w rzucie kości stępu, z niewielkim ograniczeniem zgięcia grzbietowego. Ta diagnostyka pokazała nam w pierwotnej fazie bezzmianową strukturę koścca stopy. Nie dało nam to jednak spokoju i dzięki naszemu zespołowi złożonemu z inżynierów biomedycznych i radiologów dokonaliśmy segmentacji tych obrazów. W szczegółowej analizie okazało się, że u pacjenta znaleźliśmy złamanie w obrębie kości klinowatej pośredniej. Zawodnik nie dawał wiary, że uczestnicząc w zawodach sportowych, gra z zdefiniowaną, złamaną kością. Rozpoczęliśmy terapię urządzeniem Exogen wraz z ostrzyknięciem koncentratem osocza bogatopłytkowego, co dało dobry efekt kliniczny już po sześciu tygodniach i leczenie po okresie 3 miesięcy zostało zakończone pełnym ustąpieniem dolegliwości.

Pragnę zwrócić uwagę, że odstąpienie od gry przez tego zawodnika nie było długie, zalecenie było co najmniej sześciotygodniowe, natomiast on po tygodniu wrócił do pełnej aktywności treningowej wbrew zaleceniom. Stąd obserwowany zrost na zdjęciach kontrolnych nie jest zrostem pełnowartościowym. Nie jest zrostem z pełną przebudową kostną. Natomiast autopsyjnie po dłuższym okresie mamy możliwość spotykania się z nim, uczestniczył w mistrzostwach świata w piłce ręcznej i nie pozostawił ten uraz żadnych dolegliwości.