Postępowanie operacyjne wg zasad ETC lub DCO u chorych ze złamaniami trzonu kości udowej zależy głównie od ich stanu ogólnego oraz ciężkości obrażeń towarzyszących. Wskazania do stosowania płyt są ograniczone do złamań stawowych oraz złamań z współistniejącymi uszkodzeniami nerwowo-naczyniowymi. Stosowanie gwoździ śródszpikowych w złamaniach trzonu kości udowej jest metodą z wyboru.