W złamaniach kończyny dolnej u dzieci najczęściej uszkodzenia dotyczą kości piszczelowej. Są skutkiem urazu niskoenergetycznego – u dzieci młodszych i/lub wysokoenergetycznego - u dzieci starszych np. wypadki komunikacyjne, upadki z wysokości, przygniecenia i urazy sportowe (trampolina). W złamaniach trzonów kości długich u małych dzieci i młodzieży dominowały przez lata metody leczenia bezoperacyjnego - repozycja, opatrunek gipsowy. Obecnie ze względu na postęp technologiczny, rozwój metod małoinwazyjnych niewymagających unieruchomienia zewnętrznego, skrócenie czasu pobytu w szpitalu, szybszą pionizację i rehabilitację małego pacjenta - poszerzono wskazania do leczenia operacyjnego.