Mimo właściwego leczenia operacyjnego i usprawniania w okresie pooperacyjnym jakość życia chorych leczonych z powodu złamania końca bliższego kości udowej uległa pogorszeniu szczególnie w wymiarze fizycznym. Największa utrata jakości życia występuje u chorych, u których stwierdzono powikłania mechaniczne lub ogólnoustrojowe. Czy można uzyskać dobrą jakość życia i jak wygląda zależność?