• Zalecam stosowanie profilaktyki przeciwzakrzepowej po aloplastyce pierwotnej stanu biodrowego
  Zalecam stosowanie profilaktyki przeciwzakrzepowej po aloplastyce pierwotnej stanu biodrowego
  Zalecam stosowanie profilaktyki przeciwzakrzepowej po aloplastyce pierwotnej stanu biodrowego
  Materiały pokonferencyjne | 24.09.2018
 • Wykorzystanie protezoplastyki w leczeniu powikłanych zespoleń złamań bliższego końca kości udowej
  Wykorzystanie protezoplastyki w leczeniu powikłanych zespoleń złamań bliższego końca kości udowej
  Wykorzystanie protezoplastyki w leczeniu powikłanych zespoleń złamań bliższego końca kości udowej
  Materiały pokonferencyjne | 13.10.2017
 • Objawy, diagnostyka i leczenie chrzęstniakomięsaków w oparciu o doświadczenia własne
  Objawy, diagnostyka i leczenie chrzęstniakomięsaków w oparciu o doświadczenia własne
  Objawy, diagnostyka i leczenie chrzęstniakomięsaków w oparciu o doświadczenia własne
  Materiały pokonferencyjne | 25.08.2017
 • Wyniki leczenia operacyjnego złamań trzonu kości piszczelowej u dzieci
  Wyniki leczenia operacyjnego złamań trzonu kości piszczelowej u dzieci
  Wyniki leczenia operacyjnego złamań trzonu kości piszczelowej u dzieci
  Materiały pokonferencyjne | 21.08.2017
 • Jakość życia po zespoleniach złamań końca bliższego kości udowej
  Jakość życia po zespoleniach złamań końca bliższego kości udowej
  Jakość życia po zespoleniach złamań końca bliższego kości udowej
  Materiały pokonferencyjne | 16.08.2017
 • Ocena dojrzałości regeneratu chrzęstnego w badaniu MR po operacjach rekonstrukcyjnych chrząstki z uwzględnieniem pacjentów uprawiających sporty amatorskie
  Ocena dojrzałości regeneratu chrzęstnego w badaniu MR po operacjach rekonstrukcyjnych chrząstki z uwzględnieniem pacjentów uprawiających sporty amatorskie
  Ocena dojrzałości regeneratu chrzęstnego w badaniu MR po operacjach rekonstrukcyjnych chrząstki z uwzględnieniem pacjentów uprawiających sporty amatorskie
  Materiały pokonferencyjne | 10.08.2017
 • Wyniki resekcji oszczędzających stawy
  Wyniki resekcji oszczędzających stawy
  Wyniki resekcji oszczędzających stawy
  Materiały pokonferencyjne | 10.05.2017
 • Protezoplastyka modularna w leczeniu resekcyjnym zmian przerzutowych w kości udowej
  Protezoplastyka modularna w leczeniu resekcyjnym zmian przerzutowych w kości udowej
  Protezoplastyka modularna w leczeniu resekcyjnym zmian przerzutowych w kości udowej
  Materiały pokonferencyjne | 28.03.2017
 • Złamania trzonu kości udowej u chorych z mnogimi obrażeniami ciała – postępowanie diagnostyczne i operacyjne
  Złamania trzonu kości udowej u chorych z mnogimi obrażeniami ciała – postępowanie diagnostyczne i operacyjne
  Złamania trzonu kości udowej u chorych z mnogimi obrażeniami ciała – postępowanie diagnostyczne i operacyjne
  Materiały pokonferencyjne | 13.03.2017
 • Wybór metody leczenia złamań okołoprotezowych musi być indywidualny i uwarunkowany jest zarówno przebiegiem szczeliny złamania, jakością kości oraz wcześniej zastosowanymi implantami.
  Wybór metody leczenia złamań okołoprotezowych musi być indywidualny i uwarunkowany jest zarówno przebiegiem szczeliny złamania, jakością kości oraz wcześniej zastosowanymi implantami.
  Wybór metody leczenia złamań okołoprotezowych musi być indywidualny i uwarunkowany jest zarówno przebiegiem szczeliny złamania, jakością kości oraz wcześniej zastosowanymi implantami.
  Materiały pokonferencyjne | 13.03.2017