Czy wiesz, jakie prawa ma pacjent a jakie lekarz? Zapoznaj się z wykładem Piotra Sznajdera, w którym ekspert przybliża najważniejsze aspekty prawne dla lekarza ortopedy.

Plan ramowy

1. Rozpoznanie zasadnicze a choroba zasadnicza - rozróżnienie

2. Przykład dla zastosowania rozróżnienia

3. Zakres obowiązków lekarza w kontekście rozpoznania i leczenia chorób

4. Zasady etyki i należyta staranność w świetle kodeksu

5. Obowiązek informowania pacjenta i prawo pacjenta do dostępu do dokumentacji medycznej

6. Odpowiedzialność lekarza za niewykonanie obowiązków