Zapraszamy do podsumowania wiedzy z przedstawionych webinarów w 2018/2019 roku! Cykl został zrealizowany z partnerem edukacyjnym Berlin Chemie. W ramach programu edukacyjnego opublikowaliśmy 4 webinary. Gorąco zachęcamy do odświeżenia wiedzy i wykonania quizu,w którym możesz zdobyć 4 punkty edukacyjne.

Instrukcja testu wiedzy "Webinary PTOiTr- Podsumowanie"


  1. Aby wziąć udział w quizie, zaloguj się.
  2. Aby odebrać certyfikat, rozwiąż test wiedzy zamieszczony poniżej.
  3. Możliwość wygenerowania certyfikatu pojawi się, gdy uzyskasz co najmniej 70% poprawnych odpowiedzi w postaci przycisku "Wygeneruj certyfikat".
  4. Pytania testowe dotyczą tematów poruszonych w kolejnych 4 odcinkach cyklu webinarów PTOiTr


Zobacz nagrania webinarów

Webinar nr. 1

Uraz operacyjny czy nieoperacyjny? Czy wszystkie przypadki urazów nadają się do operacji - lepiej operować czy rehabilitować?

Webinar nr. 2

Konflikt udowo-panewkowy

Webinar nr. 3

Zespoły bólowe kręgosłupa

Webinar nr. 4

Zapalenia i zakażenia kości i stawów, infekcje okołoprotezowe