Badanie ortopedyczne składa się z wywiadu i badania przedmiotowego, którego nieodzownym elementem jest kliniczne badanie ogólne i szczegółowe badanie odcinkowe. Uzupełnieniem badania ortopedycznego są badania obrazowe. Warto pamiętać, że obserwowanie pacjenta, jego sylwetki, sposobu poruszania się czy radzenia sobie z prostymi czynnościami (zdejmowanie i zakładanie obuwia), jest istotną częścią badania przedmiotowego. Na początku badania podmiotowego zbieramy wywiad ogólny. W dalszej kolejności prowadzimy wywiad ukierunkowany zgodnie z określonym algorytmem.