Kolejna pacjentka to 60-latka pracująca biurowo, która doznała złamania trójkostkowego podudzia prawego, gdy poślizgnęła się i przewróciła na basenie. Zaopatrzona pierwotnie w Wielkiej Brytanii. Wykonano zespolenie kostki przyśrodkowej, tylnej krawędzi kości piszczelowej płytą oraz kostki bocznej także płytą. Po kilku miesiącach doszło do wytworzenia przetoki ropnej w okolicy kostki bocznej. W trakcie diagnostyki stwierdzono infekcję. Z takim rozpoznaniem trafiła do nas 5 miesięcy po pierwotnej operacji. Ponieważ miała czynną, sączącą się przetokę ropną, zaproponowałem leczenie operacyjne, na które pacjentka się zgodziła.

W pierwszym etapie usunęliśmy zespolenie zarówno z kości piszczelowej, jak i ze strzałki. Oczyściliśmy torbiel ropną w kości strzałkowej. Pacjentka miała ogromny brak kostny (została właściwie tylko przednio-boczna warstwa korowa strzałki). Reszta strzałki musiała zostać resekowana. Baliśmy się nawrotu infekcji bakterią oporną na wiele antybiotyków, dlatego po wykonaniu debridementu zamknęliśmy skórę i pozostawiliśmy tkanki do wygojenia. Po kolejnych dwóch miesiącach, gdy nie było nawrotu infekcji, unormalizowały się parametry krwi. Zdecydowaliśmy się na drugi etap leczenia, w czasie którego wykonaliśmy ponowne oczyszczenie loży po ropniu w strzałce. Zastosowaliśmy preparat bona life, który w sposób osmotyczny działa bakteriobójczo oraz zastosowaliśmy przeszczep autogenny z talerza kości biodrowej, aby uzupełnić ubytek kości strzałkowej, mocując to pojedynczą śrubą korową. Pacjentka miała założoną łuskę gipsową i zakaz obciążania na kolejnych sześć tygodni.

Zastosowaliśmy aparat Exogen przez łączny okres 8 tygodni od momentu drugiej operacji. Po ośmiu tygodniach stwierdziliśmy pełną integrację kostną przeszczepu z talerza biodrowego z kością strzałkową, zrost właściwie na całym obszarze i dobrą przebudowę kostną razem z integracją preparatu bona life, oraz, co ważne, brak nawrotu infekcji. Rok po operacji pacjentka nie ma cech reinfekcji, nie widać też świeżych zmian śródkostnych w kontrolnym badaniu tomografii komputerowej.