Czasopismo zostało powołane do życia na inauguracyjnym pierwszym Zjeździe Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego 10 listopada 1928 roku w Poznaniu. Dzięki oficjalnemu periodykowi ortopedzi polscy mogą publikować wyniki badań, dzieląc się wiedzą i promować swoją specjalność.