CASE STUDY

Trzeci przypadek dotyczy pacjenta uprawiającego wyczynowo koszykówkę, który doznał urazu stopy podczas meczu koszykówki i nie jest to klasyczne złamanie stresowe. W tym przypadku proponuję jednak zwrócić uwagę na to, że eksploatacja sportowa doprowadza często do wyniszczania tkanek i nieduża siła może spowodować rozległe uszkodzenia w strukturze tkanki kostnej. U tego koszykarza doszło do uszkodzenia tkanki kostnej w postaci złamania przy podstawie piątej kości śródstopia, co spowodowało podjęcie decyzji o zespoleniu tego złamania w sposób śródszpikowy. Często jesteśmy poddawani presji dotyczącej szybszego powrotu danego sportowca do treningów czy do zawodów. W jego przypadku zastosowaliśmy Exogen jako element wspomagający wzrost, oparty jednak na stabilizacji śródszpikowej. Staraliśmy się po usunięciu szwów odstawić unieruchomienie i doleczać tego pacjenta tylko przez odciążanie. Stosując Exogen pacjent odczuł zdecydowane zmniejszenie dolegliwości bólowych poprzez palpację skóry w miejscu złamania. Sam dochodził do wniosku, że może zacząć obciążać tę kończynę. I stało się to po dwóch tygodniach od wykonania zespolenia.

Autopsyjnie stwierdziliśmy w badaniach radiologicznych postęp zrostu kostnego już po sześciu tygodniach, jednakże bez pełnej przebudowy, co nie zahamowało tego zawodnika przed powrotem wcześniejszym do sportu i po ośmiu tygodniach podjął pełny trening koszykarski z realizacją obciążeń dynamicznych, dotyczących skakania i lądowania. Obecnie nie odczuwa żadnych dolegliwości.