Wytyczne Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego Strona 1 z 1

Nowotwory narządu ruchu u dzieci i młodzieży 05.06.2018

Pierwotne nowotwory narządu ruchu stanowią niewielki procent chorób rozrostowych u dzieci i młodzieży. Niemniej jednak ich specyfika wymusza ściśle określone postępowanie diagnostyczno–lecznicze. Mając na względzie dobro pacjenta i bezpieczeństwo naszej pracy chcielibyśmy przedstawić kilka praktycznych zaleceń odnośnie diagnostyki i leczenia zmian nowotworowych narządu ruchu.

  • Nowotwory_narzadu_ruchu_PTOiTr.pdf (1.74MB)