XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki. XIII Międzynarodowy Poznański Kurs Chirurgii Kończyny Górnej 15.04.2021

Tym razem będzie to wydarzenie łączące Zjazd PTChR oraz tradycyjny Poznański Kurs. Tematem wiodącym Zjazdu będzie diagnostyka i leczenie zaburzeń funkcji nerwów, a na kursie omówimy: urazy złożone, zmiany zwyrodnieniowe, endoprotezoplastyki oraz wady wrodzone i uszkodzenia aparatu wyprostnego. Przygotowujemy sesję plakatową oraz ciekawe warsztaty i konkursy.

Szanowni Państwo,


Koleżanki i Koledzy.


Nie jest łatwo planować i organizować Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki w czasie, w którym wciąż odwoływane lub przekładane są kolejne spotkania, kursy, szkolenia.

Atmosfera jest wyjątkowa i niesprzyjająca. Mimo to trzeba iść do przodu, planować przyszłość i działać.

Zapraszam na nasze najważniejsze spotkanie, które odbędzie się w kwietniu 2021 r., w Poznaniu.

Mam nadzieję, że będzie to wydarzenie wyjątkowe z kilku powodów:

- Zjazd połączony będzie z tradycyjnym Poznan International Course in Upper Extremity Surgery organizowanym co roku przez Klinikę Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki w Poznaniu

- organizację jako Towarzystwo chcemy przeprowadzić zgodnie z przygotowanym i przyjętym regulaminem, który porządkuje sprawy finansowe oraz osobowe

Nietypowy termin jest próbą uniknięcia konfliktów z wieloma dużymi spotkaniami, które zostały przesunięte na wrzesień przyszłego roku, z drugiej strony będziemy jednym z pierwszych wydarzeń 2021 roku. Z tego powodu Walne Zebranie odbędzie się niezależnie, w  typowym wrześniowym terminie.

Tematem wiodącym Zjazdu będzie diagnostyka i leczenie zaburzeń funkcji nerwów, a na kursie omówimy: urazy złożone, zmiany zwyrodnieniowe, endoprotezoplastyki oraz wady wrodzone i uszkodzenia aparatu wyprostnego. Przygotowujemy sesję plakatową oraz ciekawe warsztaty i konkursy.

Jest jeszcze ostatni i najważniejszy powód, który mam nadzieję spowoduje, że nasz Zjazd będzie niezapomniany – spotkamy się tam w wyjątkowym gronie osób zainteresowanych chirurgią ręki, żeby wspólnie dyskutować, prezentować i wymieniać doświadczenia.Do zobaczenia w Poznaniu


Piotr Czarnecki
Przewodniczący Zjazdu
Prezes PTChR


Paweł Zejler
Sekretarz Zjazdu
Prezes Elekt PTChR