Blokady centralne i okołokręgosłupowe pod kontrolą USG – praktyczny kurs kadawerowy 14.01.2021

Blokady centralne i okołokręgosłupowe pod kontrolą USG


Praktyczny kurs kadawerowy


 

Termin kursu: 14 stycznia 2021

Miejsce: Centrum Edukacji Medycznej CEM (Warszawa)

 

Kierownik naukowy: Dr n. med. Piotr Nowakowski

 

Sprawdź szczegóły i zarezerwuj miejsce

 

Zapraszamy na kolejną edycję topowego kursu kadawerowego w CEM. Ze względu na ogromne zainteresowanie otworzyliśmy już rejestrację na wszystkie terminy. Całe kalendarium dostępne jest na stronie https://www.cem-med.pl/szkolenia/.

 

Korzyści:


  • Kameralny warsztat prowadzony w warunkach bloku operacyjnego.
  • Uczestnicy otrzymają zaświadczenia potwierdzające udział w kursie wraz punktami edukacyjnymi nadanymi przez Okręgową Izbę Lekarską.
  • Szkolenie w ramach kształcenia w zawodach medycznych.
 

Program:

 

08:15 Rejestracja uczestników

 

09:00 Rozpoczęcie kursu

 

09:00 Ultrasonograficzne obrazowanie kręgosłupa i struktur okołokręgosłupowych. Procedury pod kontrolą ultrasonografii

 

09:30 Zasady użycia ultrasonografii w procedurach inwazyjnych.

 

10:30 Blokady w obrębie kręgosłupa pod kontrolą USG


Grupa A: Ćwiczenia na preparatach
Grupa B: Ćwiczenia na żywych modelach

 

15:30 Podsumowanie. Korzyści z zastosowania ultrasonografii w leczeniu bólu przewlekłego.

 

16:30 Zakończenie kursu

 

Kierownik naukowy: Dr n. med. Piotr Nowakowski – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii. Kierownik Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii WUM. Odbył studia podyplomowe z medycyny bólu (UJ) oraz brał udział w kursach kadawerowych z zakresu anestezji regionalnej i intensywnej terapii w Austrii, Francji i Polsce. Szczególne zainteresowania kieruje w stronę anestezji regionalnej, zastosowania nowych metod identyfikacji struktur nerwowych w anestezji regionalnej, wykorzystania ultrasonografii w anestezjologii i intensywnej terapii. Wiedzą dzieli się na licznych szkoleniach dotyczących anestezji regionalnej z wykorzystaniem obrazowania ultrasonograficznego dla identyfikacji nerwów obwodowych.

 

Sprawdź szczegóły i zarezerwuj miejsce

 

Kontakt do organizatora:

 

Centrum Edukacji Medycznej CEM

ul. Brzeska 12, 03-737 Warszawa (wjazd od ul. Markowskiej 9)

 

tel. +48 22 501 81 71

tel. kom. +48 785 556 600

e-mail. kontakt@cem-med.pl

 

www.cem-med.pl

www.facebook.com/centrumedukacjimedycznej1

https://www.linkedin.com/company/centrum-edukacji-medycznej-cem

https://www.instagram.com/medicaltrainingcentre_cem/